Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz cookies

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej RODO, przygotowaliśmy informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wiktro Katarzyna Wiktor mieści się pod adresem: Paszczyna 19G, podkarpackie. Numer Identyfikacji Podatkowej naszej działalności to: 8722207223. (dalej: WIKTRO).

Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Wiktro Katarzyna Wiktor  Paszczyna 19G, podkarpackie. 39-207 Brzeźnica  z dopiskiem Polityka prywatności.

– telefonicznie:  791 740 534

Inspektor ochrony danych osobowych

W obecnej chwili nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jego wyznaczenia informacja będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

Skąd mamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy :

– bezpośrednio od Państwa

– ze źródeł publicznie dostępnych, jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Baza internetowa REGON.

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród poniższych celów:

– w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

– w celu zawarcia i wykonania umowy handlowej, serwisowej, wykonania usługi.

– w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WIKTRO, np. wystawienia faktury, paragonu,

– w celu założenia i administrowania Państwa kontem zintegrowanego z systemami informatycznymi i księgowymi WIKTRO,

– w celach marketingowych produktów i usług WIKTRO, w tym konkursów i akcji promocyjnych, ofert handlowych wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter) i przez nasze portale społecznościowe.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z jednym lub kilkoma z wymienionych powyżej celami, prosimy o kontakt z nami drogą  lub listowną (patrz pkt. 1).

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

– zawarcie i wykonanie umowy z WIKTRO,

– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na WIKTRO (np. wystawienie faktury, paragonu),

– wyrażona przez Państwa zgoda.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z WIKTRO, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto usuniemy Państwa dane osobowe , mimo braku wycofania zgody, jeżeli Państwo będziecie nieaktywnymi klientami WIKTRO przez okres powyżej 10 lat.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przekazywać:

– innym firmom, spółkom z nami współpracującymi  w celu realizacji Państwa umowy z nami zawartej

– naszym dostawcom , którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z klauzulami ochrony danych osobowych przyjętymi przez Komisję Europejską,

– firmom, agencjom organizującym w naszym imieniu konkursy, akcje promocyjne. Takie podmioty przetwarzają Państwa dane tylko i wyłącznie na podstawie umowy  z nami i tylko zgodnie z naszym poleceniem.

– firmom rozpatrującym reklamacje.

– organom Państwowym

A więc, Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników naszego sklepu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, świadczą usługi kurierskie. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na to, że regularnie przeprowadzamy analizy oraz raporty za pomocą narzędzi Google, istnieje możliwość ujawnienia Google LLC Twojego adresu IP.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– prawo do wycofania zgody / umowy

– prawo dostępu do Państwa danych osobowych

– prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych

– prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

– prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt. 1)

Prawo wycofania zgody

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody / umowy z nami zawartej. W związku z tym macie Państwo pełne prawo na wycofanie zgody / umowy w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody / umowy przed jej wycofaniem.

Zgodę / umowę mogą Państwo wycofać poprzez kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt.

Jak nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez WIKTRO?

Z dniem 25.05.2018 roku właściwym organem nadzorczym w kwestii ochrony Państwa danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 

Do czego używane są pliki „cookies”?

 
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 

Jakich plików „cookies” się używa?

 
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 Usuwanie plików „cookies”

 Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Pliki cookies stosowane przez nas są całkowicie bezpieczne. W każdym momencie możecie jednak Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookie w swojej przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na naszej stronie cookies.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies z popularnych przeglądarek: